Stichting The Power Run Wijchen heeft de ANBI status.

Klik op het Logo voor meer info over ons Beleidsplan,daar vind je o.a.Inleiding,Bestuur en zijn verantwoordelijkheden, financiën, Rechtsvorm, Fiscaal en KvK nummer. Als een stichting een ANBI is zullen sommige donateurs makkelijker geven, want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giften aftrek van de inkomstenbelasting.

Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken.Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen:donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende). Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van successierecht. Vaak zien donateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. Een ANBI moet immers voldoen aan een aantal eisen. Een schenkingsovereenkomst kun je HIER downloaden,of neem contact met ons op.

Helaas heeft The Power Run geen CBF keurmerk.
Waarom ? lees dan even CBF keurmerk dure grap.